• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Çocuk İçin İştirak Nafaka Arttırılması Davası Örnek Mahkeme KararıÇocuk İçin İştirak Nafakasının Arttırılması Davası
Örnek Mahkeme Kararı


(Kararda yer alan taraflara ait kişisel bilgiler gizlenmiştir.)

Aile ve Boşanma Hukuku Sayfası İçin
Tıklayınız.


T.C
ANTALYA

..AİLE MAHKEMESİ

   TÜRK MİLLETİ ADINA

 KARAR

ESAS NO         :2013/…Esas

KARAR NO    :2013/…Karar

HAKİM            :...

KATİP              :...

DAVACI          :…..  …….

VEKİLİ        :Av. YASEMİN MATARACI
Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı,
Taburlar Sitesi, A-Blok,
Bina No: 60, K-8, D-17 
Konyaaltı/ANTALYA

DAVALI        :   …    …

DAVA            : İştirak Nafakasının
                       Artırılması

DAVA TARİHİ   : 06/00/2013

KARAR TARİHİ : 11/00/2013

GEREKÇELİ KARAR TARİHİ :21/00/2013

      Davacı tarafından davalı aleyhine açılan iştirak nafakasını artırılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

      Davacı tarafça mahkememize verilen dava dilekçesinde özetle; davalı ile Eskişehir ..Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/00/2001 tarih 2001/…Esas 2001/…Karar sayılı ile boşandıkları, velayeti anneye verilen ortak çocuk için aylık 30,00TL iştirak nafakasına hükmedildiği, 2001 yılında hükmedilen 30,00TL iştirak nafakasının aradan geçen süre göz önüne alındığında yetersiz kaldığı küçüğün lise ikinci sınıfta okuduğu, bu nedenlerle iştirak nafakasının aylık 500,00TL’ye çıkarılmasına karar verilmesinin istenildiği belirtilmiştir.

Davacı duruşmada dilekçesini ve iştirak nafakasının artırılması isteğini tekrar etmiş, davalıya ise usulüne uygun tebligat işlemlerinin yapıldığı anlaşılmıştır.

Dosyaya getirilen nüfus kaydından tarafların 06/00/2001 tarihinde boşandıkları, bu evlilikten 27/09/1997doğumlu çocuklarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Tarafların, re’sen Takbis, SGK ve "Ekonomik Sosyal Durum Araştırmaları" yapılmıştır. Davacının ev kadını olduğu, işinin olmadığı, babasından dolayı aylık 700,00TL yetim maaşı aldığı kolluk raporundan ve dosya içeriğinden anlaşılmıştır. Davalı nafaka borçlusu babanın; … Proje ortağı olarak aylık 1500TL maaşının olduğu yaptırılan kolluk araştırmasından anlaşılmıştır ve bu delillere göre değerlendirme yapılmıştır.

Dava, İştirak Nafakasının Artırılması Davasıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 182. Maddesi uyarınca “velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.” Hükmü uyarınca; velayeti anneye verilen küçüğün bakımına, eğitim ve gözetimine katkıda ve yardımda bulunmak için davalının dosyadaki deliller ve sosyal ekonomik araştırma raporna göre belirlenen mali gücü oranında; taraflar arasında görülen Eskişehir .. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/…Esas 2001/…Karar sayılı 30/00/2001 tarihinde verilen hükmüne göre, takdir edilen aylık 30,00TL iştirak nafakasının ardından geçen 12 yıl süre zarfında paranın satın alma gücünün azalış oranı ve bu yolda TUİK’in yıllık istatistikleri de gözetilerek, ödeyeceği nafaka miktarı belirlenmiş,bu bağlamda aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  • Davacı …(TC;…)’nun İştirak Nafakasının Artırılması

isteminin kısmen kabulü ile aylık 30,00TL olan işirak nafakasının dava tarihi olan 06/05/2013 tarihinden itibaren aylık 350,00TL’ye yükseltilmesine, davalı…(TC…)’ndan alınarak velayeten davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

  • Davacı vekili yararına Avukatlık Asgari ücret terifesi uyarınca ... TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  • Peşin olarak alınan harcın mahsubu ile bakiye 17,28TL nispi harcın davalıdan alınmasına,
  • Davacı tarafından yapılan 92,35TL yargılama giderinin kabul red durumu gözetilerek 64,65 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  • Kullanılmayan gider avansının, karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

            Davacı ve vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük temyiz süresi içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere açık yargılama sonunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.11/00/2013

                Katip                Hakim

                   Antalya Çocuk için Nafaka Arttırılması Davası Avukatı. I
Antalya Çocuk İçin iştirak Nafakası Davası Avukatı

       
                  Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız.


  Antalya Avukatlar        Antalya Avukatlar

Yorumlar - Yorum Yaz