• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
 • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesine Örnek Mahkeme Kararı


Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesine Örnek Mahkeme Kararı

(Kararda yer alan Taraflara ait Kişisel Bilgiler gizlenmiştir.)

Aile ve Boşanma Hukuku Sayfası için
Tıklayınız.


T.C
ANTALYA

..AİLE MAHKEMESİ

TÜRK ULUSU ADINA

KARAR

ESAS NO          :201./…Esas

KARAR NO     :201./…Karar

HAKİM            :...

KATİP             :...

DAVACI         :…..  …….

VEKİLİ         :Av. YASEMİN MATARACI
                       
Konyaaltı/ANTALYA
DAVALI        :   …    … ANTALYA

DAVA            :Boşanma ( (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma) (Çekişmeli) 

DAVA TARİHİ    : 01/00/201.

KARAR TARİHİ : 01/00/201.

   Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma) (Çekişmeli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İSTEM :Davacı vekili tarafından mahkememize verilen dilekçede Özetle; Davalı ile Davacının evli olduklarını, davalının davacının ailesini hiçbir zaman benimsemediğini, davacı için evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi nedeniyle boşanmalarını, ayrıca müşterek çocuk Fxxxx’ın velayetinin anneye verilmesine ve baba ile şahsi münasebet tesisi kurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili tarafından 01/00/201.tarihli taraflar arasında imzalanmış 18/00/201. tarihli Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol ekli dilekçe ibraz edilmiştir.

Davalı mahkememizde yapılan duruşmadaki beyanında: Davayı kabul etti, boşanmak istediğini, mahkememize sunulan protokolü aynen kabul ettiğini beyan etmiştir.    
Tarafların 09.00.201. tarihinden beri evli oldukları nüfus kaydından anlaşıldığı, duruşmalarda taraflar hazır olduğu ve mahkemeye kendi özgür iradeleri ile boşanmak istediklerini beyan ettikleri, ayrıca boşanmanın ferileri yönünden de anlaştıkları, bu anlaşmanında mahkememizce uygun bulunduğu, Medeni Kanunu’nun 166/3. Maddesinde belirlenen koşulların gerçekleştiği kanaatine varıldığından tarafların boşanmalarına karar verilmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

KARAR:   Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

 • Davacının davasının KABULÜ ile …T.C nolu … ile …T.C nolu ….’in M.K 163/3 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,
 • Ortak çocuk velayetinin takdiren babaya verilmesine,
 • Ortak çocuk Fxxxx ile anne arasında her ayın 1. ve 3. Cumartesi günü saat 09.00’ dan takip eden Pazar günü saat 18.00 arasında, her yıl dini bayramların 2. Günü saat 09.00 ‘dan 3. Günü 18.00 arasında her yıl Şubat ayının 1. Günü saat 09.00 ile 31. Günü saat 18.00 arasında anneye verilmesi suretiyle kişisel ilişkinin bu şekilde sağlanmasına,

       T.M.K ‘nın velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulamasına ilişkin Tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayet kendisine verilen davalı anne çocuklara ait mal varlığı var ise dökümünü gösteren bir defter vermesi ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri en geç bir ay içinde Mahkememize bildirmesine, bu hususun velayeti kendisine tevdii edilen davalıya ihtarına (ihtar edildi)

 • Dosyada mevcut 18/00/201. tarihli protokolün aynen tastikine ve infazına,
 • Taraflar yargılama giderini istemediklerinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
 • Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
 • Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edileceğine,

         Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekili, davacı ve davalının yüzüne karşı açıkça okundu. Usulen anlatıldı.01/00/201.

                     Katip             Hakim

   
            Antalya Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı I Antalya Anlaşmalı Boşanma  Davası Avukatı I Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları; Mal Paylaşım Davaları; Nafaka Davaları; Velayet ve Vesayet Davaları; Uluslararası boyutta Çocuk Kaçırma Davaları ..

      Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız Antalya Avukatlar      Antalya Avukatlar


Yorumlar - Yorum Yaz