• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Mahkeme Kararı

Yoksulluk Nafakası Davası  
Örnek Mahkeme Kararı


(Kararda yer alan taraflara ait kişisel bilgiler gizlenmiştir.)Aile ve Boşanma Hukuku Sayfası İçin Tıklayınız.


T.C
ANTALYA

..AİLE MAHKEMESİ
KARAR


ESAS NO      :2014/…Esas

KARAR NO :2014/…Karar

HAKİM         :...

KATİP           :...

DAVACI       :…..  …….

VEKİLİ      :Av.YASEMİN MATARACI 
Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı,
Taburlar Sitesi,
A-Blok,
Bina No:28, K-8, D-17

Konyaaltı/ANTALYA

DAVALI        :...  ANTALYA

VEKİLİ          :Av.

DAVA            :Nafaka (Yoksulluk Nafakası)

DAV TARİHİ         : 18/00/2014

KARAR TARİHİ   : 27/00/2014

K.YAZILMA TARİHİ:27/00/2014

   Mahkememizde görülmekte bulunan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

   Davacı vekili mahkememize sunduğu 18/00/2014 tarihli dava dilekçesinde özetle; tarafların Antalya 2.Aile Mahkemesinin 2011/…Esas ve 2012/…Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, davacının boşanmış ve iki çocuğu ile birlikte bakıma muhtaç olduğunu, yaşlı olması nedeniyle çalışmadığını, hiçbir geliri bulunmadığını, çocuklarına baktığını eşinin maddi desteğine ihtiyacı olduğunu bu nedenlerle davacı için aylık 500.00TL Yoksulluk Nafakası konusunda karar verilmesini ayrıca takdir edilen nafakanın her yıl %10 oranında artırılmasına, enflasyon oranının fazla olması halinde nafaka miktarının enflasyon oranında artırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Taraflara ait nüfus kayıtları getirtilmiş, tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılmıştır.

Toplanan delillere, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre taraflar 2.Aile Mahkemesinin 2011/…Esas 2011/…Karar sayılı dosyası ile boşandıkları 08/00/2013 Tarihinde boşanma kararının kesinleştiği bu kararda davacının Tedbir Nafakası istediği, Yoksulluk Nafakası istemediği davacı boşanma kararı kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Yoksulluk Nafakası davası açıldığı ve dinlenen tanıklarda davacının yardıma muhtaç olduğu ve 2. Aile Mahkemesinin dosyasında tarafların 3 yıllık ayrılık nedeniyle boşanma kararı verildiği anlaşıldığından davacının çalışmadığı diğer tarafın çalıştığı anlaşılmakla davacı için tarafların ekonomik ve sosyal durumu nazara alınarak adalete hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı yolunda mahkememizde vicdani kanı oluştuğundan aşağıda yazılı şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: yukarıda açıklanan nedenlerle;

  • Davanın Kısmen Kabulü ile Aylık 400,00TL Yoksulluk Nafakası takdirine dava tarihi itibarı ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine nafakanın her yıl ÜFE oranında artırılmasına,
  • Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 29,80 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
  • Avukatlık Ücret tarifesi uyarınca ….TL ücreti vekaleti davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  • Davacı tarafında yapılan 125 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

       Dair tarafların yüzüne karşı, kararın tebliğnden itibaren 15 günlük temyiz süresi içerisinde Yargıtay yolu açık olmak üzere açık yargılama sonunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.27/00/2014

          Katip       Hakim
    

            Antalya Yoksulluk Nafakası Davası Avukatı.

       
      Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız.

        Antalya Avukatlar         Antalya Avukatlar

Yorumlar - Yorum Yaz