• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

>>>BOŞANMA VE NAFAKA DAVASI

Boşanma  ve Nafaka Davası

  1. Tedbir Nafakası
   Boşanma ve ayrılık davasının açılma tarihinden mahkeme hükmü kesinleşinceye kadar devam edecek olan bu nafakaya Tedbir Nafakası denir. Evli çiftlerin her biri ayrı yaşamı halinde de boşanma davasından önce Tedbir Nafakası talep edebilirler. Tedbir Nafakası talep edecek olan eşin, tarafın aslında aile yaşamında haklı olduğunu mahkemeye iddia da bulunması ve ıspatlaması gerekir. (Ağır İhmal; Kocasının dövdüğü, Başka kadınla ilişkisi olduğu, Evden dışarı attığı vb. gibi,)Nafaka davalarının hepsi Aile Mahkemelerinde çözümlenir. Kadın gibi erkekte nafaka isteyebilir. Şartları aynıdır. Hükmedilecek nafaka tarafların sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olmalıdır. Nafaka isteyen üzerinde zenginlik kaynağı oluşturmamalıdır. Boşanma davasından önce Tedbir Nafakası davası açacak kişi hem çocuklarının gereksinimleri bakımı, geçimi ve gözetimleri için hem de kendisi için nafaka talep edebilir. Nafaka ölüm ile sona erer. Mirasçılara geçmez. Kadının varlıklı ya da maaşlı olması kocayı nafaka borcundan kurtarmaz. Çocuklar için verilen Tedbir Nafakası reşit olana kadar geçerlidir.
Tedbir Nafakasının Şartları; 
     Kişi asgari ücretle de çalışıyorsa yine de nafaka talep edebilir. Nafaka almaya da hak kazanabilir. Bunun için kıstas yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür (eğitim) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olması kişinin insanca yaşayabileceği geçimini sağlayabileceği kadar bir para kazanması ama bunun yanı sıra karşı tarafı da yoksulluğa düşürmemektir. ( Kişi Asgari Ücretle de çalışsa nafaka talep edebilir. Y.3. Hukuk Dairesi Esas: 2013/12951 Karar: 2013/15374) Tedbir Nafakası boşanma davası tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere hükmedilir. Hâkimin takdirine göre sonra yoksulluk nafakası olarak devam edebilir.

Boşanma Davasıyla Talep Edilen Diğer Nafaka Davaları;
1. İştirak Nafakası
2.Yoksulluk Nafakasıdır.

2.İştirak Nafakası:
   
Boşanma kararı kesinleştikten sonra çocukların; Eğitimi, bakımı, gözetimi, okul masrafları, yeme, içme, giyinme, sağlık, ulaşım, kültür, zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak, Eğer malları varsa bunların yönetimi bu hususlarda talep edilen nafaka çeşididir. Yani İştirak Nafakası kısacası çocuklar için talep edilen nafakadır. İştirak Nafakasının başlangıcı boşanma kararının kesinleşme tarihidir. Bitiş tarihi ise çocuğun reşit olduğu tarihtir. Boşanma kararı ile İştirak Nafakasına karar verilmemiş ise daha sonra dava açılabilir. Bunun için çocuklar 18 yaşına kadar iştirak nafakasına hak kazanabilir. 18 yaşından sonra nafaka alamıyor. Çocuk 18 yaşından büyükse ve eğitimine devam ediyorsa, Medeni Kanun Maddelerine göre Anne ve Babaya çocuğun Eğitimini devam etmesi için her zaman bir bakım ve gözetim yükümlülüğünü yüklemiştir. Yani Çocuk iştirak nafakası alsın ya da almasın Anne ve Baba Medeni Kanun uyarınca o çocuk eğitimini tamamlayana kadar o çocuğa bakmakla mükelleftir.

3.Yoksulluk Nafakası:
   
Yoksulluk Nafakası boşanmadan dolayı yoksulluğa düşen eşin talep ettiği bir nafakadır. Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir. Yalnız burada önemli olan husus boşanma kararının kesinleşmiş olmasıdır. Boşanma kararı kesinleşecek yazılı ya da tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir. Kişi açık olarak bunu bir taleple mahkemeye bildirecek. Bu halde Yoksulluk Nafakası alabilir. Yalnız nafakaların hepsinde genel olarak şu önemlidir. Bir nafaka davası açarken mutlaka Aile Mahkemesi Hâkimi ” Sosyal Ekonomik Durum Araştırılması” yapılmasını ister. Bu çok kapsamlı yapılması gereken bir araştırma çünkü burada kişinin geliri var mı? Kirada mı oturuyor? Kişi ne kadar para kazanıyor? Kaç çocuğu var? Kimlere bakmakla yükümlü? Bunların hepsi ilgili zabıtalar tarafından araştırılır. “Sosyal Ekonomik Durum Araştırılması” yanı sıra kişi sigortalı mı? Kişinin bir çalışması var mı? Kişinin bir mal varlığı var mı? Bu hem nafaka talep eden hem de nafaka ödeyecek olan kişi için aslında önemli çünkü her zaman dediğimiz gibi evet bir taraf nafaka talep ediyor ama karşı tarafta bunu öderken yoksulluğa düşmemesi gerekir. Nafaka miktarı o kişi maaşla mı çalışıyor? Normal hayat standardı nedir? Bu kişi Nerede oturuyor? Kirada mı oturuyor? Kaç kişiye bakmakla yükümlü? Bunların hepsi göz önünde değerlendirilir, Birde Şöyle bir şey var; Biz Yoksulluk Nafakası açısından ifade edelim özellikle Yoksulluk Nafakasında biz talep ederiz ne kadar biz talep edersek hâkim onun üstünü aşan bir miktarda yoksulluk nafakasına hükmedemez taleple bağlıdır. Çünkü bu açıdan yoksulluk nafakası talep ederken ne kadar bir nafaka talep edileceğinin ciddi olarak düşünmek gerekir. Hâkim onu aşamaz.  Tedbir Nafakasında da şöyle bir husus var; Tedbir Nafakası da Medeni Kanunun 169. maddesi der ki hâkim boşanma ya da ayrılık davası sırasında mutlaka eşlerin barınması ya da ihtiyaçların karşılanması için geçici önlemleri resen alır. Bu durumda tedbir nafakasında kişi talep etmese bile zaten Aile Mahkemesi Hâkimi onu kendiliğinden gözetir. Yoksulluk Nafakası süresiz olarak hükmedilmelidir. “Bir yıl, 5 yıl ya da 10 ay süre ile” gibi süre konulmaz. Başkası ile gayri meşru hayat yaşayan ( örneğin imam nikâhlı evlilikler) eşin nafaka isteme hakkı ortadan kalkar.

         Antalya Nafaka Avukatı I Antalya Nafaka Davası Avukatı.

   Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimze Tıklayınız
 


    antalyaavukatlar               antalyaavukatlar                    

Yorumlar - Yorum Yaz