• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşmenin Feshi - Rayiç Bedel

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşmenin Feshi - Rayiç Bedel

          (Gayrimenkul Hukuku S için Tıklayınız

T.C.
Yargıtay
15. Hukuk Dairesi

E: 2005/7593
K:2007/ 187
T: 18.01.2007
 
* Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
* Fesih
* Rayiç Bedel.
 
OZET :
Kat karşılığı insaat sözleşmeleri kural olarak mahkeme kararı ile feshedilebilir. Bunun istisnası, taraf iradelerinin fesih konusunda birleşmesidir.
Taraf iradelerinin fesih konusunda birleştiği tarihteki mahalli piyasa rayiçlerine gore, yüklenicinin imar ve projeye uygun yaptığı iş bedelinin hesaplanması gerekir.
(818 s. BK m 356 vd)
 
DAVA:
Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi icinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.
 
KARAR:
Dava sözleşmenin haklı olarak feshedildiğinin tespiti , elatmanın önlenmesi, cezai sartın tahsili , birleşen dava iş bedelinin tahsili istemleri ile açılmış mahkemece verilen karar , taraf vekillerince temyiz edilmistir.
1-Dosyadaki yazilara, kararin dayandigi delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve ozellikle 29.03.2001 tarihli ek sozlesmenin ek madde 21'deki duzenleme dikkate alindiginda, davacilar yararin a cezai sartin karar altina alinmasinda bir isabetsizlik bulunmamasina gore yuklenicilerin tum arsa sahiplerinin asağıda ki bendin kapsami disimdaki temyiz itirazlarinin reddi gerekmistir.
2-Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri kural olarak mahkeme kararı ile feshedilebilir. Bunun istisnası , taraf iradelerinin fesih konusunda birleşmesidir. Arsa sahipleri 15.10.2002 tarihli ihtarname ile kat karşılığı inşaat sözleşmesini fesh ettiklerini yüklenicilere bildirmişlerdir. Yüklenici sirket de 27.03.2003 tarihinde yaptigi işlerin bedellerinin tahsili için birlesen davayı açmakla feshi benimsemistir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi durumunda, yuklenicinin yaptığı işin bedelinin feshin kesinleştiği tarih itibariyle hesaplanması gerekir. Taraf iradeleri fesih konusunda 2003 yılında birleştiğine gore, yuklenicinin iş bedelinin 2003 yılı mahalli piyasa rayiçlerine göre hesaplanması zorunludur. Yüklenici, ancak imara ve projeye uygun olarak yaptığı, diger bir ifade ile yasal olan işin bedeline hak kazanabilir. Dosyadaki bilirkişi raporlarında, yapılan imalatın imar durumuna ve projeye uygun olup olmadığı konusunda bir açıklama bulunmamaktadir. İş bedeli hesapları da 2003 yılı mahalli piyasa rayiçleri dikkate alınarak yapılmamıştır. Mahkemece belirtilen kurallara uygun olmayan rapora gore birleşen dava hakkında bir karar verilmesi doğru olmamıştır. 
Yapilacak iş , bilirkişiden ek rapor alınarak yüklenici şirket tarafından yapılan insaatın imar durumuna ve projesine uygun olup olmadığının belirlenmesinden , bu nitelikteki yasal insaatın 2003 yılı mahalli piyasa rayiçlerine göre değerinin hesaplattırılmasından , sonuca gore değerlendirme yapılıp birleşen dava hakkında bir karar oluşturulmasından ibarettir.
Kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.
SONUC:
Yukarida birinci bentte aciklanan nedenlerle yuklenicilerin tum, arsa sahiplerinin sair temyiz itirazlarinin reddine, ikinci bent uyarinca kararin davacilar ve birlesen davanin davalilari arsa sahipleri yararina (BOZULMASINA), odedikleri temyiz pesin harcin istek halinde temyiz eden davaci -k.davalilara geri verilmesine, 18.01.2007 gununde oybirligiyle karar verildi.


       Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız.

     antalyaavukatlar         antalyaavukatlar


Yorumlar - Yorum Yaz