• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Ölümlü- Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Antalya Ölümlü - Yaralamalı Trafik Kazası Avukatı.
Antalya Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 Avukatı.         

 
 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Davası  Avukatı Yasemin Mataracı  

   
Her yıl Ülkemizde milyonlarca kaza meydana gelmektedir. Tüik verilerine göre 2014 yılında toplam 1 milyon 199 bin 10 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 30 bin 498 adedi maddi hasarlı 168 bin 512 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Bu Kazalar sonucunda 3 bin 524 kişi hayatını kaybederken 285 bin 59 kişi ise yaralandı. Ölümlerin %35,3'ü, yaralanmaların %67,2'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken, ölümlerin %64,7’si yaralanmaların ise %32,8’i yerleşim yeri dışında meydana gelmiştir. Yukarıdaki rakamlarda da görüldüğü gibi Onlarca insanımız ölmekte, yaralanmakta, sakat kalmakta, milyarlarca lira maddi zarar oluşmaktadır. Bu kazaları fırsat bilen bazı dolandırıcılar, ülkemiz insanının mağduriyeti ve zor durumundan yararlanarak insanlarımızı aldatmaktadırlar. Trafik Kazasından sonra bir şekilde yasal olmayan yollarla temin ettiği mağdurların telefon numarasını arayarak iyiniyetli bir yaklaşım sergilemek suretiyle vekâlet almakta. Bu işler için mağdurlardan hiçbir ücret talep etmeyeceğini, Sigorta şirketlerinden sizin adınıza yüklü miktarlarda paralar alacağını söylemekte, Ellerinde hazırlanmış bir vekâletname, kazada ölenlerin yakınlarına ya da sakat kalanların bizzat kendisine, “tazminat hakkınız var, sigorta şirketi size ödeme yapmaz, biz takip ederiz”  deyip, vekâletname imzalatıyorlar. Ancak gerçekten sizden aldığı kapsamlı vekâletname ile sigorta şirketinden sizin bütün haklarını kaybedeceğiniz feragatler ve ibranamelerle normalde hak ettiğinizden çok daha az bir ücrete sigorta şirketi ile anlaşmakta ve ücreti tahsil ederek oradan kaybolmaktadırlar.  Bu şahısların resmi bir kimliği ( avukat, memur ) olmadığından bulmanızda imkânsızlaşmakta. Bu nedenle başınıza gelen herhangi bir kaza sonucu sizi arayarak vekâletname çıkarmanızı isteyen bu tarz dolandırıcılara itibar etmemeliyiz.

 

Tazminat davası nedir?

Borçlar kanunumuzun 49. maddesi “kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” şeklindedir.

Yani bir kişi kasten, ihmal ederek, tedbirsiz davranarak bir başkasını zarara uğratırsa zararın tazmini ile yükümlüdür. Bu husus mahkemeler nezdinde tazminat davaları adı altında talep edilebilmektedir.

Maddi ve manevi zarar kavramı neleri kapsar?

Zarar iki çeşittir; maddi ve manevi zarar. Trafik kazası olgusunda karşılaştığımız zararlar çok çeşitlilik arz etmektedir.

6098 sayılı yeni Borçlar kanunumuzun 53. ve 54. maddelerinde maddi zarar ölüm halinde doğan zararlar ve bedensel zararlar olarak ayrılmıştır.

53. madde, eski borçlar kanunundaki 45.maddeye tekabül etmektedir.” Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

 

Kanuna göre ölüm halinde tazmin edilebilecek zararlar 3 başlık altında toplanmıştır.

1- Cenaze Giderleri:

Ölümlü trafik kazalarında ölümden dolayı ortaya çıkan cenaze masraflarını ölenin mirasçıları kazaya sebep olan kişi veya kurumlardan talep edebilirler. Cenazeyi yıkama, naaşın saklanmasına ilişkin mahzen ücreti, teneşir ve tabut masrafları, kefenleme giderleri, cenazeyi bir yerden başka bir yere taşıma masrafları, kabir ücreti, mezar yaptırma masrafları, ölüm ilânları, cenazeye katılanlara verilmesi gelenek olmuş yemek masrafları vs. Cenaze masrafları talep edilirken standart bir ücret ve rakam söz konusu değildir. Cenaze ile ilgili bütün giderler maddi tazminat içerisinde talep olunur.

2- Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri:

Ölümlü trafik kazasında ölüm hemen gerçekleşmemiş ve kazaya uğrayan kişi hastanede bir dönem tedavi görmüş ve ardından ölmüşse bu süreçte yapılan tedavi giderleri kazaya sebep olan kişi veya kurumlardan talep edilebilir. Bu masrafların içine ilaç masrafları, ameliyat masrafları, hastane masrafları girmektedir. Bu tedavi giderleri kapsamına trafik kazası sonucu zarar gören kimseyi iyileştirmek için yapılan bütün masraflar girer. Hastane, ilaç ve ameliyat masrafları, ortopedik ve medikal aygıtlar, bakıcı veya refakatçi masrafları, hastanın tedavisinin başka bir şehirde yapılması gerekiyorsa nakil masrafları gibi giderler bu kapsamdan talep edilebilir.

3- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:

Türk Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesi’ne göre ölenin yardımından faydalananlar ölüm nedeniyle yoksun kaldıkları bu zararları tazminat olarak sorumlulardan talep edebilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı talep etme hakkı yalnızca ölenin mirasçılarında değildir.

 Ayrıca ölenin desteği ile hayatını sürdürdüğünü ispat eden 3. şahıslarda destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Aynı konuyu düzenleyen 54. maddesi iseBedensel zararlar özellikle şunlardır:

  • Tedavi giderleri.
  • Kazanç kaybı.
  • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
  •  Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.” Şeklindedir.

 

 Manevi Tazminat Hakki:

Türk Borçlar Kanunu’nda bahsedilen ve yukarıda açıkladığımız zararlar maddi tazminat kapsamında olup ayrıca birde manevi tazminat hususu vardır. Kaza gibi asla istenmeyen maddi ve manevi varlığımızı ve bütünlüğümüzü tehlikeye sokan bir durumun bir takım manevi zararları da olacaktır.

Korku, üzüntü, endişe, çekilen acı, yaşanılan psikolojik deprasyonlar manevi zarar olarak açıkladığımız olguların başında gelmektedir. Mağdur kaza sonucu yaralanmışsa kaza sebebi ile yaşadığı korkunun, üzüntünün, çektiği acıların onun manevi varlığında meydana getirdiği zararın tazminini talep edebilir.

Ölenin ailesi ölümden dolayı içine düştükleri acı, ızdırap, keder ve elemden dolayı uğradıkları manevi zararları kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilirler.

Ölenin ailesi ve yakınlarının içine düştükleri bu acının hafiflemesine katkı için manevi tazminat kurumu öngörülmüştür. Manevi tazminat kurumunda zarar belirlenirken Kanun koyucu hâkime geniş bir takdir yetkisi vermiştir. Manevi zararın tazminine hükmedilirken Sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak olay nedeniyle duyduğu elem ve ızdırabın kısmen giderilmesini ifade edecek, hukuka aykırılığı ortaya koyacak ve hukuka aykırılığı özendirmeyecek bir miktarın belirlenmesi gerekir.

 

Trafik kazalarında maddi manevi tazminat açma süresi ve zaman aşımı süresi nedir?

Maddi ve manevi zararların tazmini için dava açmak için kanunda belirlenen süre mağdurun uğradığı zararı ve failini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Eğer tazminat davası açmaya yetkili olan kişi zararı veya faili öğrenmedi ise kazanın meydana geldiği tarihten itibaren her halükarda 10 yıl geçtikten sonra dava açma hakkı zaman aşımına uğrar. Bu süreler zararı verene karşı açılacak davanın süresidir. Eğer dava sigorta şirketine karşı açılacak ise bu süre 2 yıla uzayacaktır.

Eğer trafik kazası sonucu ortaya çıkan durum bir cezayı ve ceza davasının gerektirir bir durum ise ceza kanunlarında düzenlenmiş olan daha uzun zaman aşımı süresini uygulanacağından zaman aşımı süresi daha fazla uzayacaktır.

Borçlar kanunu 61. maddesi Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.” Şeklindedir.

Borçlar kanunu 62.madde ise “Tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasında, bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutulur.

 Tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişi, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil sorumlulara karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olur.”şeklindedir.

Kanun koyucumuz bu hususta, tazminat davaları; trafik kazasına, daha genel ifade ile davaya konu olan zararı doğuran olaya, sebep olan kişiye karşı açılacaktır, demektedir.

Ancak bu husus; kazanın oluş şekli, kusur durumu gibi her olayda farklılık arz etmektedir.

BKNZ;

Trafik Kazası Sonrası Açılan Tazminat Davaları                

(Yargıtay'dan ölümlü trafik kazaları ile ilgili Emsal karar)

 

             Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız.


      Antalya avukatları


Yorumlar - Yorum Yaz