• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Parada Sahtecilik Suçu Ve Cezası

Parada Sahtecilik Suçu ve Cezası Nedir?
Antalya'da Parada Sahtecilik Suçu Avukatı

5237 Sayılı TCK’nın 197.maddesinde Parada Sahtecilik Suçu düzenlenmiştir. :
(1)
Memlekette veya yabancı ülkelerde Kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2009/6686
K. 2011/3598
T. 23.5.2011
PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Zarar Doğurmaya Elverişli Bir Suç Olduğu Gözetileceği – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği)
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Parada Sahtecilik Suçunun Zarar Doğurmaya Elverişli Bir Suç Olduğu Gözetilerek Mağdurun Zararının Doğup Doğmadığı Saptanacağı ve Doğmuş İse Zararın Giderilmesi Koşulunun Yerine Getirileceği)
ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULU ( Parada Sahtecilik Suçunun Zarar Doğurmaya Elverişli Bir Suç Olduğu Gözetilerek Mağdurun Zararının Giderilmesi Koşulu İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği)
5237/m.197
5271/m.231
ÖZET : Sanığın üzerine atılı parada sahtecilik suçunun zarar doğurmaya elverişli bir suç olduğu gözetilerek, mağdurun zararının doğup doğmadığı saptandıktan ve doğmuş ise zararın giderilmesi koşulu yerine getirildikten sonra, kişilik özellikleri ile duruşmadaki davranışları da gözönünde bulundurulup, yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda kanaate varılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceği değerlendirilmelidir.
DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,
Ancak;
Adli sicil kaydında kasıtlı suçtan mahkumiyeti bulunmayan sanığın üzerine atılı parada sahtecilik suçunun zarar doğurmaya elverişli bir suç olduğu gözetilerek, olay nedeniyle mağdur B. K.’nın bir zararının doğup doğmadığı saptandıktan ve şayet doğmuş ise bu zararın giderilmesi koşulu yerine getirildikten sonra, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları da gözönünde bulundurulup, yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda bir kanaate varılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekirken, bu biçimde bir araştırma yapılmadan ve sanıktan talep edilmiş herhangi bir zarar tazmininin de bulunmadığı gözetilmeden “mağdur B. K. ile kamunun uğradığı zararın giderilmemesi ve sanık hakkında erteleme hükümlerinin tercih edilmesi” şeklindeki eksik araştırmaya dayalı soyut ve yetersiz gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA), 23.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız 

 Antalya Avukat       Antalya Avukat

Yorumlar - Yorum Yaz