• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma


Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma
Örnek Mahkeme Kararı


Bilişim Hukuku Sayfası İçin Tıklayınız 

   T.C.

   ANTALYA

 ..ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

DOSYA NO          : 2013/…

KARAR NO          : 2014/…

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2013/…

 

                 GEREKÇELİ KARAR

           T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

 

HAKİM : …

C. SAVCISI          : …

KATİP    : …

DAVACI               : K.H.

MAĞDUR            : …

MAĞDUR            : …

MÜŞTEKİ             : …/ ANTALYA.

VEKİLİ   : Av. … / ANTALYA

SANIK   : Ak... Mah. ... Sokak S..  Sitesi Blok K:.. D:.. Konyaaltı/ ANTALYA 

VEKİLİ   : Av. YASEMİN MATARACI,
 Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulv. Taburlar Sitesi,
 A Blok Bina No:28 K:8 D:17
 Konyaaltı/ ANTALYA

SUÇ       : Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma

SUÇ TARİHİ / SAATİ        : ../../20.. -

SUÇ YERİ             : ANTALYA/MERKEZ

KARAR TARİHİ   : …/.../2014

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Cumhuriyet Başsavcılığı İddianamesinde "Müşteki şirket … ... Soğ.Sis. Paz. Taah.İnş. ve Tur.San. Tic.A.Ş'nin … yazılımı ile satışlarını gerçekleştirebildiği, … cihazlarının ısı değerlerini ölçerek değerleri kontrol ettiği, …  cihazlarını güncellemek için merkezi sistemde FTP sunucusunun kullanıldığı, FTP sunucusu üzerinden yazılım güncelleme işlemlerinin yapıldığı, şüphelinin daha önce müşteki şirkette çalıştığı ve işten çıktıktan sonra şirkete zarar vermek için bilgisayar sistemine girdiği, suç tarihinde ………… IP numaralı bilgisayar üzerinden hukuka aykırı olarak söz konusu sisteme girildiği ve FTP klasörlerinin içerisinde ilgili klasörlerin silindiği, ……….IP numaralı kullanıcının şüphelinin de yöneticisi olduğu Tamamen hosting isimli iş yerine ait olduğu,

Şüphelinin, daha önce birlikte çalıştığı ve şifresini bildiği iş yeri çalışanı mağdur …  …k'ün yetkilerini kullanarak veri tabanına güncelleme emri verdiği ve FTP sunucusu ile… cihazları arasındaki bağlantıyı bozduğu, şüphelinin bu işlemlerin bir kısmını hakkında AEk takipsizlik kararı verilen S..  … to'nun internet adresinden girerek yaptığı, bu nedenle bu kişinin  IP adresinin tespit edildiği, Antalya ..Sulh Ceza Mahkemesinin 17/04/2012 tarih ve 2012/…  değişik iş sayılı inceleme kararına istinaden Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheliye ait bilgisayarda yapılan incelemede, şüpheli …  …lı'ya ait bilgisayarın U… Yedekleme Ünitesi bölümünde … .biz isimli internet adresine silinmiş olarak rastlanıldığı, şüphelinin müşteki şirkete ait bilişim sistemine girerek sistemin işleyişini bozduğu anlaşılmıştır" demek suretiyle, sanığın yargılamasının yapılarak cezalandırılmasını talep etmiştir.

Sanık T… N  …LI savunmasında; İş yerinden ayrılmasına rağmen şirket yetkililerinin ricası üzerine yardımcı olma amacıyla evden sisteme giriş yaptığını, sistemin düzgün çalışması için müdahalede bulunduğunu, sisteme girildiği iddia edilen ip numaralarının şirketin halka açık sitesinin ip numaraları olduğunu, ayrıca belirtildiği kadar basit bir müdahale ile büyük bir zarar vermenin mümkün olmadığını , suçlamayı kabul etmediğini ve beraatını talep ettiğini beyan etmiştir.

Sanık vekilleri savunmalarında; Sanığın müdahale etmiş olduğu söylenen ip adreslerinin şirketin halka açık ip adresleri olduğunu, internet sitesine girerek sisteme zarar vermenin mümkün olmadığını, sanığın sistemlerin bozulmasından sonra şirkete yardım etmeyi teklif ettiğini fakat şirketin bunu kabul etmediğini, sanığın suçsuz olduğunu ve beraatını talep ettiklerini beyan etmişlerdir.

Mağdur … … … şikayetinde; Katılan şirkette bilgi işlem sorumlusu olarak çalıştığını, sanıkla aynı yerde yaklaşık 1 yıl birlikte çalıştıklarını, sanığın daha sonra işine son verildiğini, akabinde şirket bilgisayarlarında bazı bilgi ve dosyaların silindiğini tespit ettiklerini, IP üzerinde yaptıkları incelemede bunu sanığın yaptığını tespit ettiklerini beyan etmiştir.

Mağdur … … beyanında; Müşteki şirkette sanık ile birlikte çalıştıklarını, kendisi ilk işe girdiğinde sanığın istifa dilekçesi verdiğini ancak kabul edilmediğini, ancak kabul edilmediğini, bir gün işi bırakıp gittiğini ve izleyen günlerde gelmediğini, bu sebeple işine son verildiğini , sanık işten ayrıldıktan sonra cihazlarla ilgili değişiklik olduğunda otomatik güncelleme yapan programın dosyalarının silindiğini tespit ettik. Programı çalıştırmak istediğimizde çalışmadı,  bu silinen dosyaların …/…/2011 tarihinde silindiğinin ve ip’sinin  …n'a ait olduğunu gördük. …n işlemleri benim şifrem ve kullanıcı adımı kullanarak yapmıştır, kendisinden şikayetçiyim, demiştir.

Müşteki kurum vekili savunmasında ; Sanığın atılı eylemi işlediğinin sabit olduğunu, gerekli incelemerin yapıldığını ve raporların dosyaya sunulduğunu, sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini beyan etmiştir.

Tanık … …  beyanında; Sanığın oda arkadaşı olduğunu, ailesi ile arası bozuk olduğu için bi 10 gün kadar kendi evinde kaldığını, sonrasında ayrıldı. Hakkımda soruşturma yapılıp baskın yapılınca ben de eylemi sanığın işlediğine kani oldum,  demiştir.

Tanık … … …  beyanında; Sanıkla kız arkadaş ortamında bir arada bulunduklarını , kendisinin laptop bilgisayarını yanından ayırmadığını ve sorduklarında sürekli "işim  var" dediğini beyan etmiştir.

Tanık … …  beyanında; Sanığın şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştığını, işten pek hoş ayrılmadığını, olay tarihinde soğuk hava depolarının uzaktan takibi konusunda bir aksaklık meydana geldiğini, kendilerinin sanıktan şüphelenerek sorduklarını, sanığın ben yapmadım ama isterseniz yardımcı olabilirim dediğini, kendisini bu yardım teklifini geri çevirdiğini beyan etmiştir.

Tevsi tahkikat talebi olmadığını söyleyen Cumhuriyet Savcısı esas  hakkındaki mütalasında: Suç tarihi öncesinde …  ... Soğutma Sis...  AŞ   çalışan sanık …n'un  işten çıkması sonrasında hukuka aykırı olarak iş yeri çalışanı … …  çalışmış olduğu dönemde öğrenmiş olduğu şifresi ile internet üzerinden bir kaç kez şirketin  veri tabanına girerek  sunucu ile …   cihazları arasındaki bağlantıyı bozmak suretiyle üzerine yükletilen bilişim sisteminin işleyişini engellemek ve bozma eylemini işlediği, soruşturma ve kovuşturma sürecinde toplanan kanıtlar ile sabit olduğundan eylemine uyan TCK nun  244/1, 43/1, 53/1  md uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütala olunur demiştir

İddia, sanık savunması, nüfus ve sabıka kaydı ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Suç tarihiinde …  ... Soğutma Sis. Paz. Taah. İnş. Ve Tur. San. Tic. A.Ş.'nin cihazların ısı değerini kontrol etmekte kullandığı yazılımında problem yaşandığı,  suç tarihi öncesinde şirkette çalışan ve işten çıkmış olan sanık … n'un iş yeri çalışanı ... … 'ün çalışmış olduğu dönemde öğrendiği şifresi ile 1.. /…/2011 tarihinde ….  numaralı ip ile internet üzerinden şirketin veri tabanına girerek sunucu ile … cihazları arasındaki bağlantıyı bozduğu, bu ip numarasının …'un daha önce şirkete vermiş olduğu ve kendisini sahibi ya da ortağı olduğu …  h… isimli firmaya ait olduğu, işlemi sanığın yaptığının bu şekilde  tespit edildiği, mağdurların sanığın şirketi kendisine bağımlı yapmak amacıyla şirkete ait güvenlik ve data programlarını sildiğini söyledikleri, her ne kadar sanık üzerine yükletilen suçu kabul etmese de, iddia,savunma, toplanan deliller, arama ve el koyma tutanağı, inceleme raporu ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla; sanığın suretiyle üzerine yükletilen suçu işlediği yönünde karar vermek gerekmiş aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 

H Ü K Ü M  : Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

 

Sanığın üzerine atılı    bilişim sisteminin işleyişini engelleme ve bozma    suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan TCK’nun  244/1   maddesi gereğince suçun işleniş şekli sebep ve saikleri dikkate alınarak takdiren  takdiren ve teşdiden arttırılarak 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

      Sanığın suçu zincirleme şekilde işlediği görülmekle aynı yasanın  TCK' nun   43 maddesi gereğince  takdiren  1/4 oranında artış yapılarak  1 YIL 10 AY 15 GÜN    HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın, duruşmada gözlenen iyi hali ve mahkememize karşı olumlu tutum ve davranışları dikkate alınarak hükmolunan cezasından 5237 sayılı TCK’nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 6 AY 22 GÜN  HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında kanunen ve takdiren başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

Sanığa  verilen hapis cezasının kanuni sonucu olarak TCK'nın 53/1-(c) bendinde yer alan haklardan kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden ve 53/1-a, b, d, e bentlerindeki hakları bakımından mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,

İşbu yukarıdaki hüküm CMK’nun 231/6. maddesi uyarınca yapılan değerlendirmesinde, belirlenen cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, sanığın daha önceden kasıtlı bir suç işlememiş olması ve sanığın diğer kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat hasıl olduğundan CMK’nun 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK’nun 231/8 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi sebebiyle sanığın 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, takdiren sanığa herhangi bir yükümlülük yüklenmesine gerek olmadığına,

CMK’nun 231/10 maddesi uyarınca denetimli serbestlik süresi içerisinde kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olmadığı takdirde davanın düşürülmesine,

CMK’nun 231/11 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin hükümlere aykırı davranması halinde mahkememizce hükmün açıklanmasına ve bu konuda sanığa ihtarat yapılmasına.(yapıldı)

Katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden …  TL avukatlık ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine.

Dosyaya yapılan 80 ,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

CMK’nun 231/13 maddesi uyarınca bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının oluşturulacak mahsus bir sicile kaydına,  Dair, tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren  7 gün içerisinde dilekçe vermek veya mahkeme kalemine başvurup beyanda bulunmak suretiyle Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere itiraz  edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaz edileceği hususu belirtilmek suretiyle sanığın yüzüne karşı Cumhuriyet Savcısı … …  huzuru ile  verilen karar  açıkca okunup usulen anlatıldı 22/10/2014

 

 

Katip                     Hakim


 Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim Bilgilerimize Tıklayınız Antalya Avukat          Antalya Avukatı

 


Yorumlar - Yorum Yaz