• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Davası Örnek Mahkeme Kararı


Bilişim Hukuku Sayfası için Tıklayınız

T.C
ANTALYA
 ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
 
DOSYA NO          : 2015/… Esas
KARAR NO          : 2016/..
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2014/….
 
            GEREKÇELİ KARAR
    T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
 
HAKİM :…
 KATİP   :…
 
DAVACI         :K.H.
MÜDAHİL     : ...
SANIK           :… … ANTALYA
MÜDAFİİ   :Av.YASEMİN MATARACI, Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulv. Taburlar Sitesi A Blok Bina No:28 K:8 D:17 ... Konyaaltı/ANTALYA
SUÇ      :Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama
SUÇ TARİHİ  : 25/02/2011, 26/02/2011
SUÇ YERİ       : ANTALYA/MERKEZ
KARAR TARİHİ   : 19/01/2….
 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık hakkında TCK 245/1, 43/1, 53/1. maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.
Müdahil talimatla alınan ifadesinde ''Benim kredi kartı bilgilerim ele geçirilerek benim bilgim ve rızam dışında kullanılmış, 200 TL ve 500 TL olmak üzere toplam 700 TL'lik alışveriş yapılmış, benim telefonuma mesaj gelmesi üzerine ben bu olayı öğrendim ve şikayette bulundum. Bu zamana kadar benim zararım giderilmedi, banka da bana bu konuda herhangi bir geri ödeme yapmadı. Sanığı tanımıyorum. Şikayetim devam etmektedir. Davaya da katılmak istiyorum'' demiştir.
Sanık savunmasında ''Benim  ismi ve @mynet. com e mail adresi ile kullandığım bir üyeliğim söz konusu idi. Aynı zamanda ... ... .com isimli internet sitesinin de  kullanıcı numarası ile üyesi bulunmaktaydım. Ancak 2011 yılı öncesinde benim elektronik posta adresimin şifresinin kırılarak ele geçirildiğini fark ettim. Bu nedenle kendime yeni bir elektronik posta adresi açıp kullanmaya başladım. Akabinde bana ait bilgiler kullanılmak suretiyle başkasına ait kredi kartı bilgileri ile internet üzerinden usulsüz harcamalar yapıldığını öğrendim. Hatta bu konu ile ilgili olarak Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada da tanık sıfatıyla ifade verdim. Bilahare bu olay nedeniyle ... ... .com isimli siteye başvurdum. Bu site tarafından yapılan araştırmada da bana ait kullanıcı hesabının suç tarihi öncesinde başka kişiler tarafından ele geçirildiği ve kullanıldığının yapılan güvenlik kontrolü sırasında tespit edildiği bildirildi. Benim bu siteden boy uzatıcı tabanlık almam söz konusu olmadı. Zaten bu site görevlileri de bu hususu doğruladılar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Savunmam bundan ibarettir'' demiştir.
Tanık O.... Ç ifadesinde ''Ben olay tarihi itibariyle Türk Telekom'a ait 0 242 346 .. .. nolu sabit hattı kullanıyordum ve TTNET abonesiydim. Kablosuz modem bağlantısı kullanmaktaydım. Bana ait internet bağlantısı üzerinden değişik IP numaraları ile başkalarına ait kredi kartı bilgilerinin kullanılmak suretiyle usulsüz harcamalar yapıldığından bahisle hakkımda 2 soruşturmada takipsizlik verildi. 2 ayrı davada da beraatime karar verildi. Ben de bu işin nasıl yapıldığını anlayamadım. Sanığı tanımam. Benim olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili herhangi bir bilgim bulunmamaktadır'' demiştir.
Böylece deliller toplandığında; sanık hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmış ise de, sanığın savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirttiği, dosyaya celp edilen Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2013/..Esas sayılı dava dosyası incelendiğinde; bu dosyada O...  Ç… hakkında aynı suçtan kamu davası açılarak beraatine karar verildiği ve kararın kesinleştiği, bu dosyada mevcut ... ... Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26/01/2.  tarihli cevabi yazılarında,   kullanıcı adı/…….  kullanıcı nolu kullanıcı hesabının 25/02/2011 tarihinde herhangi bir alışverişi bulunmamakla birlikte 25/02/2011 tarihinde siteye girişinin dahi olmadığı, 26/02/2011 tarihinde başka kişiler tarafından ele geçirildiği şirket tarafından güvenlik kontrollerinde tespit edildiği, bu çerçevede bu kullanıcının üyeliğinin başka kişilerce ele geçirilerek 26/02/2011 tarihinden itibaren işlemler yapıldığı, bu tarihten sonraki IP adreslerinin esas alınarak inceleme yapılması halinde üyeliği ele geçiren ve mevcut kredi kartını kullanan kişilerin kimler olduğunun tespit edileceğinin belirtildiği, toplanan deliller ve dosya kapsamına göre yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediği anlaşılmakla, müsnet suçtan beraatine karar verilmesi gerektiği kanaatine varıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
 
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
 
Yüklenen başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçunun sanık tarafından işlenmediği sabit olduğundan CMK 223/2-b maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,
dair sanık ile müdafiinin yüzünde, müdahilin yokluğunda, yüzünde karar verilen sanık ve müdafii yönünden kararın tefhiminden, yokluğunda karar verilen müdahil yönünden kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine başvurularak tutanağa geçirilmek suretiyle temyizi kabil ve Yargıtay'a başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. …/01/2016
 
 Katip       Hakim


Antalya Kredi Kartı Dolandırıcılığı Davası Avukatı

 
Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize Tıklayınız


    Antalya Avukatı          Antalya Avukatı

Yorumlar - Yorum Yaz