• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

Elatmanın önlenmesi-Ecrimisil-İntifa Hakkı

Elatmanın Önlenmesi - Ecrimisil - İntifa Hakkı Davası

 (Gayrimenkul Hukuku S. için Tıklayınız)


T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAIRESI
E. 2005/9293
K. 2005/10983                     
 
T. 6.12.2005

ELATMANIN ÖNLENMESi ( Ecrimisil Talebi - İntifa Hakları Tapu Kütüğüne Tesçil İle Kurulacağı )
INTIFA HAKKI ( İntifa Hakki Sahibi Hakkın Konusu Olan Malı Zilyetliğinde Bulundurma Yönetme Kullanma ve Ondan Yararlanma Hakkına Sahip Olup Bu Haklarını Akidine Karsi İleri Sürebileceği  Gibi üçüncü Kişilere Karşı da İleri Sürebileceği )
ECRİMİSİL TALEBİ ( İntifa Hakkına Dayalı - Bu Haklarını Akidine Karsi İleri Sürebileceği  Gibi üçüncü Kişilere Karşı da İleri Sürebileceği)
4721/m.795,803

OZET :
      Dava, intifa hakkına dayalı elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanunu'nun 795 maddesi uyarınca intifa hakları tapu kütüğüne tesçil ile kurulur. Ayni yasanın 803 maddesi uyarınca da intifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malı zilyedliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma hakkına sahip olup, bu haklarını  akidine karşı ileri sürebileceği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürebilir. 
DAVA :
      Davacı vekili tarafindan, davalı aleyhine 10.5.2004 gununde verilen dilekçe ile intifa hakkına elatmanın önlenmesi ve haksız işgal tazminatı istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 4.5.2005 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü. 
KARAR :
      Dava, intifa hakkına dayalı elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğine ilişkindir. Davacı, lehine intifa hakkı bulunan Batman ilçesi ( merkez ) İluh Koyu 15695 parsele otogaz depolama ve satış istasyonu tesis eden davalının müdahalesinin önlenmesini ve haksız isgal nedeniyle 3 milyar TL tazminatın tahsili isteğinde bulunmuştur. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Turk Medeni Kanunu'nun 795 maddesi uyarinca intifa hakları tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Aynı yasanın 803 maddesi uyarınca da intifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma hakkına sahip olup, bu haklarını akdine karşı  ileri surebileceği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürebilir.
Dava dışı Öz Polatlar Petrol Ltd. Sti.'nin maliki olduğu dava konusu taşınmazda davacı şirket yararına tesis edilmiş intifa hakkı tapu kütüğüne tesçil edilmiş ve davacı sınırlı ayni hak kazanmış  bulunduğundan bu hakkını Türk Medeni Kanununun 803 maddesi uyarınca üçüncü kişi durumunda olan davacıya karşı ileri sürebilir. Bu yön gözetilmeden davacının tapu maliki ile yapmış olduğu eski tarihli kişisel hak niteliğindeki sözleşmeye değer verilmek suretiyle davanın reddi doğru olmadığından karar bozulmalıdır. 

SONUÇ:
         Davacin temyiz itirazlarinin kabulu ile hukmun BOZULMASINA, pesin yatirilan temyiz harcinin istek halinde yatirana iadesine, 6.12.2005 tarihinde oy birligi ile karar verildi.


      Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve hukuksal konularda görüşmek için iletişim bilgilerimize
 Tıklayınız.


Yorumlar - Yorum Yaz