• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/public/Yasemin-Mataraci‎
  • https://twitter.com/avukatyasemin

  0 (505) 530 55 44

 Site Haritası
               Anasayfa

               >>>BOŞANMA VE NAFAKA DAVASI

               Aile & Boşanma Hukuku

               Antalya Barosu

               Basın Açıklaması

               Hakkımızda

               Türkiye Barolar Birliği

               Ceza Hukuku

               Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşmesine Örnek Mahkeme Kararı

               Yasemın Mataracı Pflichtverteidiger von Christian Varone - VİDEO

               İş Hukuku

               Adalet Bakanlığı

               Çocuk İçin İştirak Nafaka Arttırılması Davası Örnek Mahkeme Kararı

               Me Yasemın Mataracı Avocate De Chrıstıan Varone- VİDEO

               Çalışma Alanlarımız

                     Aile & Boşanma Hukuku

                     Ceza Hukuku

                     İş Hukuku

                     Gayrimenkul Hukuku

                     Miras Hukuku

                     İcra ve İflas Hukuku

                     Vergi ve İdare Hukuku

                     Bilişim Hukuku

                     Borçlar Hukuku

                     Sağlık Hukuku

                     Sigorta Hukuku

                     Turizm Hukuku

                     Eşya hukuku

                     Ticaret & Şirketler Hukuku

                     Sözleşmeler Hukuku

                     Tüketici Hukuku

                     Haksız Fiil ve Tazminat Hukuku

                     Ölümlü- Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Davası

                     Antalya Trafik Kazası ve Tazminat Hukuku

                     Kesinleşmiş Hapis Cezası İnfazının Ertelenmesi

               Yargıtay

               Gayrimenkul Hukuku

               Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Mahkeme Kararı

               Danıştay

               Miras Hukuku

               Anlaşmalı Boşanma Protokolü

               İcra ve İflas Hukuku

               >>> YURTDIŞI BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ

               Hukuki Uyarı

               Yurtdışı Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davası Örnek Mahkeme Kararı

               Vergi ve İdare Hukuku

               Apostil Tasdik Şerhine Taraf Ülkeler

               Bilişim Hukuku

               >>>İŞ VE İŞÇİ ALACAĞI DAVASI

               İsviçreli Polis Müdürü

               Borçlar Hukuku

                İşçi Alacağı Davası Örnek Bilirkişi Raporu

               Sağlık Hukuku

               Sigorta Hukuku

               Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Etkinlikleri

               Turizm Hukuku

               Eşya Hukuku

               Ticaret ve Şirketler Hukuku

               Sözleşmeler Hukuku

               Tüketici Hukuku

               Antalya Barosu Çocuk Hakları Kurulu Etkinlikleri

               Sertifika-Belgeler

               Yargıtay Kararları

                     Nafaka I Yoksulluk ve İştirak Nafaka Davası

                         •  Nafaka I Tedbir Nafakası

                         •  Nafaka Ödememe Suçunun Cezası Nedir?(Birikmiş Nafaka Borcunun Ödenmemesi Hali) İnfaz Şartı

                         •  Mirasçıların Nafaka Borcundan Sorumluluğu Davası

                         •  Velayet ve Velayetin Değiştirilmesi

                         •  Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Yasal Hakları

                     Antalya/ Lawyer/ Rechtsanwalt/Avocat/Адвокат Анталья/Lawyers/Avukat

                     15 Yıl ve 3600 Prim Günü Olan Kıdem Tazminatı Alabilir. Başka İş Yerinde Çalışabilir.

                         •  Fazla Mesai ,Hafta Tatili, Yıllık İzin Ücreti Alacağı

                         •  Fazla Mesai Ücreti I Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı

                     Ortaklığın (Paydaşlığın)Giderilmesi I İzale-i Şuyu Davası

                         •  Mirastan Yoksun Bırakma "Mal Kaçırma"

                         •  Mirastan Feragat Sözleşmesi

                         •  Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali

                         •  Elatmanın önlenmesi-Ecrimisil-İntifa Hakkı

                         •  Haksız İşgal Nedenli Men'i Müdahale ve Kal

                         •  Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi - Sözleşmenin Feshi - Rayiç Bedel

                         •  Asile Yapılan Tebligat-İcra Emrinin İptali

                         •  Boşanma İstatistikleri

                     Kasten İnsan (Adam) Öldürmeye Teşebbüs-Kasten Silahla Yarlama

                     Yanlış Ameliyat Sonucu Uğranılan Zarar, Tazminat

                     Ayıplı Mal , Bedel İadesi

                         •  Hastalıklı Fide , Ayıplı Fide,

                     Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması

                         •  Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma

                         •  Parada Sahtecilik Suçu Ve Cezası

                     Alış Veriş Mağaza (A V M) Hırsızlığı

                     Yapı Tatil Zaptı

                     Mühür Bozma(Fekki) Suçu

               İletişim